Refinansiering

Refinansiering av gamle lån

Som en vanlig borger av samfunnet har man opparbeidet seg noen lån. Det kan være mange grunner til dette, men det er også en måte samfunnet fungerer på. Man har tatt studier som ung og tatt opp lån. I etableringsfasen kjøpte man hus og bil med lån. Det skjedde noen uforutsette hendelser da det hadde kommet små barn i huset, og da ble det aktuelt å ta opp et forbrukslån. Slik går årene og man sliter stadig med de samme lånene. Men av og til kan det ha gått litt langt og da kan det være lurt å saumfare mulighetene man har.

Dersom man ikke har hørt om refinansiering, kan et slikt lån være med på å gjøre hverdagen mange hakk enklere for dere som par og familie. Refinansiering i seg selv vil bare handle om å samle mange smålån inn i et større lån, nettopp med den hensikten å samle lånet. Da vil man øyeblikkelig få bedre oversikt over hva man skylder. Det man også oppnår, er som oftest at man får utvidet løpetiden, slik at månedsbeløpet blir lavere. Dermed er det ikke sagt at et slikt lån er bedre, fordi jo lenger løpetiden er, jo mer vil långiveren gjerne ha igjen. Men man skal vurdere veldig nøye hva man vil. Vil man ha en levelig situasjon med et lavt månedsbeløp å betale, eller vil man stå i situasjonen enda en stund for kanskje å klare å få betalt ned små-lånet med høy rente.

Besök pengeinfo.no for mer informasjon

Svarene på hva folk vil ha er delt

Mange opplever tøffere tider, og det betyr i praksis at man ikke lenger har de samme inntektene man hadde, samtidig som man har det høye forbruket. Og når bare lånet består, men ikke inntekten, blir det mye vanskeligere å håndtere utgiftene. Da kan det være vanskelig å komme til banken å spørre om de kan redde dem nok en gang. Det er ikke sikkert banken hverken vil eller kan hjelpe dem. Derfor kan refinansiering være en kjærkommen løsning for mange.

Vet man derimot at inntektene kommer til å holde seg eller til og med øke, bør man prøve det som er mulig for å kvitte seg med små-lånene tur etter tur. Start med det minste, kvitte seg med dette, fortsett og betal på de andre men putt inn samme innsats hele tiden. Slik forsvinner lånene fortere enn man hadde fryktet. Refinansiering er derfor en nødløsning som bør brukes med kløkt og fornuft.