E-sigaretter

Fra røyking til damping

Man kan si hva man vil om e-sigaretter og det gjør man jo også, men at de har hjulpet mange i kampen med å komme bort fra den helsefarlige og på veldig mange måter plagsomme uvanen med tobakksrøyking er det ingen som helst tvil om. At en som går over fra å røyke tobakk i form av sigaretter eller sigarer, til å røyke de nye e-sigarettene, ikke kan kalle seg en ikke-røyker, er i og for seg sant. Litt avhengig av hvordan man definerer ordet ikke-røyker. Vedkommende er jo fremdeles like avhengig av nikotin. Men ikke-tobakksrøyker er han eller hun i alle fall og det er vel det som er det viktige. At man ikke røyker tobakk ettersom det er i tobakken at alle de farlige giftstoffene ligger og ettersom det er røyken fra tobakk som er farlig og plagsom for omverdenen.

Damping er mindre skadelig

At nikotin er et stoff som i veldig stor grad skaper avhengighet illustreres veldig tydelig ved at de aller fleste som slutter å røyke tobakk, men går over til e-sigaretter fortsetter å røyke e-sigarettene sine – eller «å dampe» som det kalles – selv om intensjonen fra begynnelsen var å bruke dem som et middel til å kutte ut nikotininntaket helt og holdent. Det sier som sagt en god del om hvor vanedannende nikotin er, men kanskje det også sier noe om at det å dampe virkelig er og gjør godt. Det er vanskelig å uttale seg om for en som ikke selv har forsøkt dem, men det er definitivt ikke noe man skal se helt bort fra.

Bare det faktum at man har utviklet en lang rekke spennende smaker på det som på fagspråket kalles E-juice tilsier at det i stor grad er smaken man er ute etter og ikke bare tilfredsstillelsen ved å få sitt nikotinbehov dekket. Dampen fra disse juicene inhalerer man, derfor verbet dampe om det å røyke e-sigaretter – på samme måte som røyken fra tobakk.

Sigarettene kjøper man på nettet

Det er fremdeles ikke mulig å kjøpe e-sigaretter eller dets tilbehør i Norge. Det raser det en stor debatt om, men for alle det som ønsker å dampe fremfor å røyke er det i disse nett-tider noe stort problem. Det finnes en lang rekke utmerkede utsalgssteder på nettet – xsmoke er for eksempel et godt valg med godt utvalg – som gjør det både enkelt og sikkert å skaffe seg de man måtte trenge.